Archiwum: kpt. Grzegorz Kasprzyczak

Przekazanie samochodu

Nowoczesny wóz bojowy przekazano dziś Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Kluczyki na ręce Komendanta KP PSP w Wieluniu, Waldemara Brząkały wręczyli, Komendant Wojewódzki PSP, nadbrygadier Andrzej Witkowski i poseł na Sejm RP, Mieczysław Łuczak.   [Show slideshow]

Informacja

W dniu 9 listopada br. rozpoczęło się szkolenie dla Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego. Jest to 6 szkolenie członków OSP organizowane przez tut. Komendę w roku 2014. Do tej pory przeszkolono 282 strażaków w różnego rodzaju szkolenia…
Więcej