Przekazanie samochodu

Nowoczesny wóz bojowy przekazano dziś Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Kluczyki na ręce Komendanta KP PSP w Wieluniu, Waldemara Brząkały wręczyli, Komendant Wojewódzki PSP, nadbrygadier Andrzej Witkowski i poseł na Sejm RP, Mieczysław Łuczak.   [Show slideshow]