Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu  w trosce  o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej,  a także realizując założenia prewencji społecznej  Państwowej Straży Pożarnej  rozpoczęła spotkania z nauczycielami z Powiatu Wieluńskiego.

Spotkania maja charakter instruktażu, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pozwoli to  usystematyzować wiedzę jaką  posiadają nauczyciele którą mogą przekazać dzieciom i młodzieży.