INFORMACJA szkolenie członków OSP

INFORMACJA

szkolenie członków OSP

z zakresu ratownictwa technicznego

 

W dniu 1 maja 2017 roku o godz. 900 w tut. Komendzie rozpoczyna się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego wg programu z 11 maja 2006 roku (poprzedni program). Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy wszystkich chętnych druhów strażaków do udziału w powyższym szkoleniu. Aby wziąć udział prosimy o niezwłoczne dostarczenie do siedziby komendy karty skierowania (wzór druku do pobrania na naszej stronie) wraz z kserem zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego.