Kręci mnie bezpieczństwo … nad wodą

KW_12991_WOSZ_PLIK2

W dniu 3 sierpnia br. w na basenie miejskim w Wieluniu przeprowadzono  pokazy sprzętu  ratownictwa wodnego który jest na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu oraz poruszano tematy  profilaktyczno-prewencyjne w ramach akcji zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka “Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Należy zaznaczyć, że akcja informacyjno – edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, natomiast adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.).

Głównym celem całego przedsięwzięcia było propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków i utonięć.

DSC_0075 DSC_0080DSC_0081DSC_0082DSC_0087DSC_0092DSC_0099DSC_0106DSC_0114