Szkolenie podstawowe członków OSP

Informujemy, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu wieluńskiego na rok 2017”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno-technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu organizuje „Szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP” w terminie od 10 września do 20 listopada 2017 r. Szkolenie jest organizowane dla druhów strażaków, którzy już dostarczyli karty skierowania do tut. Komendy z jednostek OSP w Białe, Młynisku, Komornikach, Słupsku, Rychłocicach, Raczynie, Mierzycach, Łyskorni, Konopnicy, Ostrówku, Masłowicach.

W dniu 10 września o godz. 9oo w tut. Komendzie odbędzie się spotkanie organizacyjne. Każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie  http://www.platforma2.wint.pl/).

Nie przybycie w dniu 10 września o godz. 9oo spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia.