Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (dowódców OSP)

Informujemy, że zgodnie z „Planem szkoleń członków OSP z terenu powiatu wieluńskiego na rok 2017”, w celu właściwego przygotowania strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno-technicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (dowódców osp) w terminie od 23 września do 15 listopada 2017 r. Szkolenie jest organizowane dla druhów strażaków, którzy już dostarczyli karty skierowania do tut. Komendy z jednostek OSP.

W dniu 23 września o godz. 9oo w tut. Komendzie odbędzie się spotkanie organizacyjne. Każdy uczestnik szkolenia powinien znać lub dysponować indywidualnym dla każdej jednostki kodem ID, niezbędnym do zarejestrowania się na platformie  http://www.platforma2.wint.pl/).

Z uwagi na zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących udział bezpośredni w działaniach ratowniczych grupa szkolących może maksymalnie wynosić 20 osób. W chwili obecnej posiadamy ponad 20 kart.

Nie przybycie w dniu 23 września o godz. 9oo spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Uwaga!

Druhowie, którzy nie dostarczyli kserokopii posiadanych szkoleń wraz kartą skierowania (szkolenie podstawowe i ratownictwa technicznego) proszeni są o jak najszybsze doręczenie ich do tut. Komedy (najpóźniej podczas pierwszych zajęć w dniu 23 września 2017 r.).