Informacja

W dniu 9 listopada br. rozpoczęło się szkolenie dla Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego. Jest to 6 szkolenie członków OSP organizowane przez tut. Komendę w roku 2014. Do tej pory przeszkolono 282 strażaków w różnego rodzaju szkolenia tj. podstawowym, kierowania ruchem, dowódców OSP oraz z zakresu ratownictwa technicznego. W szkoleniu Naczelników OSP uczestniczy 25 strażaków. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystanie platformy szkoleniowej w formie e-lerningowej. Zakończenie jest planowane na dzień 3 grudnia 2014 roku z uroczystym wręczeniem zaświadczeń w OSP Biała.