Strażacy edukują dzieci z udzielania pierwszej pomocy

9.04.2018 r. z Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu odbyła się pogadanka funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Tematyka związana była z udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Dzięki fantomom mogli w realistyczny sposób spróbować prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pogadanka miała również na celu uświadomienie dzieciakom, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, ponieważ dzięki tym działaniom szansa na przeżycie osoby poszkodowanej znacznie wzrasta.

Zapraszamy inne szkoły chętne do instruktażu w zakresie pierwszej pomocy

fot.: Maja Zienkiewicz