Odprawa służbowa z OSP powiatu wieluńskiego

W dniu 11.04.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyła się odprawa służbowa z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wieluńskiego.

Na spotkaniu z ramienia PSP obecni byli:

  • mł. bryg. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
  • st. kpt. Jacek Raducki – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KPPSP w Wieluniu

Podczas odprawy omawiano tematy związane ze współpracą jednostek OSP zarówno z PSP jak i innymi podmiotami mogącymi współdziałać podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Ważnym punktem było przedstawienie druhom nowych zasad inspekcji gotowości bojowej. Ponadto zwrócono uwagę na kilka szczegółów pojawiających się podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, mogących mieć wpływ na pozytywne, bądź negatywne postrzeganie jednostek PSP lub OSP przez opinię publiczną.

fot. PSP Wieluń