List Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka