Międzypowiatowe ćwiczenia “Powódź Osjaków 2018”

26.06.2018 r. w Osjakowie przeprowadzono międzypowiatowe ćwiczenia pod kryptonimem “Powódź Osjaków 2018”. W ćwiczeniach brały udział siły i środki JRG Wieluń, OSP KSRG z terenu powiatu wieluńskiego, JRG Wieruszów i JRG Sieradz, Policja. W działania włączone były również siły Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy epizody:

I – wskutek wezbrania wody na rzece Warcie. na konstrukcji kładki opierają się naniesione konary drzew, stwarzając zagrożenie zerwaniem kładki. Zachodzi konieczność usunięcia zalegających konarów przy użyciu ciężkiego sprzętu – koparki oraz sprzętu pływającego/

II – poprzez zalanie kładki woda odcina drogę wracającej z pracy grupie 6 osób. Trzy z nich ulegają obrażeniom różnego stopnia. Konieczne jest ich ewakuacja oraz udzielenie kwalifikowanej  pierwszej pomocy.

III – piętrząca się woda i rosnący jej poziom stwarza zagrożenie zalania siedlisk raz niżej położonych obiektów GOK w Osjakowie. Zachodzi konieczność budowy wału przeciwpowodziowego oraz odpompowania wody z zalanych obiektów.

Podczas ćwiczeń można było obserwować również umiejętności ratownicze psa  – nowofunlanda – ratownika WOPR wraz z opiekunami p. Antosik.

Ćwiczenia obserwowali:

  • bryg. Grzegorz Janowski – Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wraz z grupą operacyjną KW PSP Łódź
  • mł. bryg. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy PSP  w Wieluniu
  • p. Krzysztof Janecki – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  • p. Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • p. Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków
  • p. Grzegorz Turalczyk – Wójt Gminy Konopnica

fot. KP PSP Wieluń