Informacja o materiałach i samoszkoleniu dot. lądowań śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w nocy

W związku z podjęciem decyzji o wydłużeniu czasu dyżurów HEMS od godziny 7:00 do 20:00 (przez cały rok) w łódzkiej bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaleca się przeprowadzić samoszkolenie związane z realizacją operacji w nocy pod kątem współpracy i zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowców LPR.

Powyższe szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ponadto zaleca również do wykorzystania materiały ze strony https://www.lpr.com.pl/pl/dla-jednostek-ratowniczych/schemat-zabezpieczenia-miejsca-ladowania-w-nocy/ schemat zabezpieczenia miejsca lądowania w nocy oraz model współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako bezpieczny sposób wdrożenia w operacje nocne nowych śmigłowców ratunkowych

W przypadku jakiś wątpliwości lub trudności materiały szkoleniowe można uzyskać w tut. komendzie