Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu ogłasza nabór do służby. Wszelkie szczegóły podane są w dokumentach dołączonych poniżej.

KPPSP Wieluń – Ogłoszenie o naborze do służby 23.07.2018r.

Podanie o przyjęcie

Zaświadczenie lekarskie