Wyniki II etapu naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu

Protokół II Etapu Naboru – test sprawnosci fizycznej