List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy