Strażacy kontrolują wieluńskie osiedla

W ostatnich dniach strażacy z wieluńscy strażacy kontynuowali kontrole wieluńskich osiedli pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sprawdzano przede wszystkim usytuowanie oraz drożność dróg dojazdowych oraz pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sprawność oraz lokalizację hydrantów, możliwość ustawienia i sprawienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Kontrole przeprowadzono w obecności przedstawicieli Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przekazano uwagi i zastrzeżenia odnośnie kontrolowanych obiektów. Zostały wydane odpowiednie zalecenia, których wykonanie przez właściciela (zarządcę) poddane zostanie kontroli sprawdzającej.  

Dotychczas skontrolowano osiedla Wyszyńskiego, Bugaj, Armii Krajowej oraz Kopernika. W następnej kolejności skontrolowane zostaną osiedla: ul. Stodolnianej, ul. Sucharskiego, Stare Sady.

fot. PSP Wieluń