“Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” – spotkanie z seniorami w Osjakowie

30.10.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyło się spotkanie z seniorami w celu przybliżenia im zagrożeń mających miejsce w okresie jesienno – zimowym, W ramach ogólnopolskiej kampanii “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono skutki działania czadu – “cichego zabójcy” wśród użytkowników budynków mieszkalnych. Omówiono także możliwość przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wśród zebranych ogłoszono konkurs, w którym nagrodą była dualna czujka dymu i tlenku węgla. Ponadto przedstawiono instruktaż z wybranych zagadnień kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zebraniu obecny był również Wójt Gminy Osjaków – p. Jarosław Trojan. Spotkanie organizowane było wraz z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osjakowie,

fot. KPP Wieluń