Ćwiczenia “Zima 2018”

W dniu 10.12.2018 r. w m. Kamion odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem ZIMA 2018. Składały się z dwóch założeń. Pierwszym z nich było załamanie się pokrywy lodowej pod grupą młodzieży. Ratownicy przy użyciu sprzętu pływającego musieli ewakuować 6 osób na brzeg oraz udzielić im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugim założeniem było dotarcie i udzielenie pomocy  7 pasażerom busa, który wpadł w zaspę śnieżną. Poszkodowani w ćwiczeniach ulegają obrażeniom różnego stopnia i dodatkowo działa na nich niska temperatura. W ćwiczeniach wykorzystano również podgrzewany namiot pneumatyczny. Jednostki ćwiczące: JRG Wieluń, OSP z Wierzchlasa, Pątnowa, Szynkielowa, Osjakowa oraz Mierzyc.

Ćwiczenia obserwowali:

  • Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego
  • mł. bryg. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu
  • bryg. Piotr Cały  – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu
  • Przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

fot. mł. bryg. J.Raducki – PSP Wieluń