Karty ORLEN trafiły do druhów ochotników

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyło się przekazanie Kart Rabatowych ORLEN dla druhów ochotników reprezentujących jednostki OSP w KSRG.

Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego to okazja do omówienia i przybliżenia programu kart rabatowych dedykowanych dla straży pożarnej. Karty ORLEN dla osób funkcyjnych wręczał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński oraz Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Piotr Cały.

19 grudnia 2018 roku w Warszawie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek podpisali umowę dotyczącą wdrożenia programu kart rabatowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Regulamin programu kart rabatowych zakłada korzystanie z kart dla członków OSP włączonych do KSRG spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych /czyli wyjeżdżania do zdarzeń/ będących w stałej gotowości operacyjnej /wiek 18 – 65 lat, posiadanie aktualnych badań lekarskich, szkolenie BHP, szkolenie pożarnicze minimum w zakresie podstawowym/, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w programie. Karty rabatowe upoważniają druhów ochotników do otrzymywania w danym miesiącu kalendarzowym opustu cenowego na stacjach paliw w wysokości 8 gr brutto za każdy litr zakupionego paliwa na stacjach paliw ORLEN i BLISKA. Karta rabatowa upoważnia użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 200 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Program wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu bryg. Tomasz Lewiński oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Jacek Raducki omówili również sprawy bieżące związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pożarnictwa ochotniczego oraz nakreślili zadania i plany dotyczących OSP na rok 2019.

fot. PSP Wieluń