Narada roczna w KP PSP Wieluń

25.01.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018. Otwarcia narady dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński, który w swoim wystąpieniu przekazał główne zadania realizowane przez KP PSP w Wieluniu w 2018. Następnie szczegółowe informacje z działalności komendy przekazane zostały uczestnikom spotkania przez naczelników i kierowników poszczególnych pionów w formie prezentacji multimedialnej.

            Prelekcje dotyczyły zagadnień organizacyjno – kadrowych, operacyjnych, prewencyjnych oraz kwatermistrzowsko – technicznych. Przedstawiono również kierunki działań na rok bieżący.

Na spotkaniu oprócz Kierownictwa i pracowników Komendy obecni byli:

  • st. bryg. Marek Jankowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  • Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP
  • Pan Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP
  • Pan Marek Kieler – Starosta Wieluński
  • mł. insp. Grzegorz Libura – Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu
  • Pan Andrzej Stępień – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • wójtowie gmin Powiatu Wieluńskiego
  • Komendanci Gminni OSP Powiatu Wieluńskiego
  • lokalne media 

fot. PSP Wieluń