Informacje dotyczące Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych organizowane są eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom”. Zgodnie z regulaminem OTWP turniej będzie przeprowadzony w trzech grupach tj:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klas I-VI,
  • II grupa – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjum,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym zwracamy się do organizatorów – Dyrektorów szkół ponadpodstawowych o przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP o przeprowadzenie eliminacji gminnych konkursu. Powyższe eliminacje należy przeprowadzić do 15.03.2019 r., natomiast ostateczny termin zgłaszania uczestników w formie pisemnej do eliminacji powiatowych turnieju ustala się na dzień 22.03.2019 r.

Zgłoszenia laureatów z poszczególnych gmin (po jednej osobie każdej z grup) należy przesłać na adres KPPSP Wieluń, ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń.

Eliminacje powiatowe w ramach OTWP odbędą się w dniu 29.03.2019 r. o godz. 10 w budynku sali OSP Kamionka (gm. Pątnów)

 

Więcej informacji udzielić mogą:

  • kpt. Tomasz Zgodziński
  • asp. Paweł Bokwa

pod numerem tel. 43 841 10 30 lub 43 841 10 31

Ponadto informujemy, że materiały pomocnicze do turnieju można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

http://www.straz.gov.pl/

http://www.straz.lodz.pl

http://www.straz.wielun.pl

http://www.sgsp.edu.pl/

http://www.zosprp.pl/