Informacja o szkoleniu podstawowym strażaków OSP

W dniu 23 marca bieżącego roku o godz. 9: 00 rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Program szkolenia (https://www.straz.gov.pl/panstwowa straz_pozarna/Programy_ szkolenia) obejmuje 126 godzin lekcyjnych (13 dni) – 59 godzin zajęć teoretycznych oraz 67 godzin zajęć praktycznych. Na pierwszych zajęciach zostanie podany szczegółowy harmonogram szkolenia. Następne zajęcia są planowane w dniu następnym tj. 24 marca. Większość spotkań szkoleniowych odbędzie w dni wolne (niedziela) się w tut. Komendzie. Ponadto zajęcia w komorze dymowej w dniach 25 i 26 kwietnia zostaną przeprowadzone w Komendzie Powiatowej PSP w Sieradzu oraz część praktyczna z ratownictwa technicznego odbędzie się w zakładzie Złomobet w Wieluniu. Podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń w komorze dymowej obowiązuje pełne umundurowanie bojowe natomiast na zajęciach teoretycznych umundurowanie koszarowe.

Opracował: mł. bryg. J. Konieczny