Informacja o etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Informujemy, że etap wojewódzki OTWP odbędzie się 26.04.2019 r. w miejscowości Piątek przy ul. Szkolnej 1 (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego), pow. łęczycki. Rejestracja uczestników w godz. 9 – 9.45.