Zagrożenie pożarowe lasów i problem wypalanych traw

W roku 2018 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wieluniu otrzymało 80 zgłoszeń o pożarach suchych traw. Do każdego z tych zdarzeń wyjeżdżały samochody bojowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wieluniu bądź Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla porównania w roku 2017 było 40 takich zdarzeń. Do 9 kwietnia bieżącego roku było już 21 takich zdarzeń, a kwiecień jest miesiącem o największym natężeniu takich pożarów.

Wypalanie łąk, traw, nieużytków nie przynosi żadnych pozytywnych skutków. Przede wszystkim nie użyźnia gleby (wiele osób myśli zupełnie inaczej), wręcz odwrotnie – wyjaławia ją. Spalenie suchych traw nie wpływa również korzystnie na rozwój nowej roślinności i nie przyniesie korzyści finansowych. Wielokrotnie wskutek „kontrolowanych” wypalań łąk czy traw zagrożone były zabudowania mieszkalne bądź gospodarcze oraz lasy. Poza tym w takich pożarach giną zwierzęta, dla których jest to naturalne środowisko życia. Podczas pożarów mogą także zginąć ludzie, nierzadko same osoby podpalające. W 2018 roku w Polsce w takich zdarzeniach zginęło 7 osób, od 2011 roku już 68. Łącznie w 2018 roku w Polsce było 149434 pożary z czego 48767 było pożarami traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowi to 33 % wszystkich pożarów. Należy tutaj nadmienić że 52 % wszystkich pożarów traw było w miesiącu marcu i kwietniu. Straty wskutek pożarów traw oszacowano na 32 956 500 zł, strażacy średnio co 10 minut wyjeżdżała do takich zdarzeń. Łącznie ilością wody zużytą do gaszenia tych pożarów można napełnić prawie 33 baseny olimpijskie.

Innym istotnym aspektem jest zagrożenie pożarowe lasów. Wskutek małej ilości opadów atmosferycznych na terenie prawie całej Polski jest średnie zagrożenie pożarowe lasów. 

Apelujemy o rozwagę, nie wypalanie traw i rozsądne zachowania na obszarach leśnych.