Uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

W dniu 11 czerwca 2019 w odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wieluńskiego. Było to kolejne  według nowego sytemu, które obejmowało miedzy innymi obowiązkowy test w komorze dymowej i zajęcia ratownictwa technicznego. Zaświadczenie ukończenia uzyskało 38 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu wieluńskiego, 13 z Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego. Powyższe zakończenie odbyło się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie.

Szkolenie było prowadzone przez strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Wieluniu oraz ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej (test w komorze dymowej). Ponadto zajęcia  prowadzono w zakładzie „Złomobet”. Dzięki uprzejmości właściciela firmy Pana Sławomira Gurazdy strażacy mogli zdobyć umięjętności z zakresu ratownictwa technicznego.

W zakończeniu uczestniczyli:

st. kpt. Bartosz Stefanek – kierownik sekcji nauczania i sportu z KW PSP w Łodzi,

mł. bryg. Jarosław Konieczny – przedstawiciel KP PSP Wieluniu

dh Grzegorz Tularczyk –  wój gminy Konopnica i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy

dh Leszek Graczyk – Komendant Gminny ZOSP w Konopnicy

dh Rafał Kolanek –  Prezes OSP w Szynkielowie.

 Uroczyste zakończenie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu zarządu jednostki OSP w Szynkielowie na czele z Prezesem jednostki dh Rafałem Kolankiem.

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Konieczny

Foto: PSP Wieluń