Obozy harcerskie pod szczególną opieką Państwowej Straży Pożarnej

W ramach sprawdzenia stanu bezpieczeństwa obozów pod namiotami funkcjonariusz KP PSP w Wieluniu odwiedził grupę harcerzy wypoczywających na terenie leśnym w ośrodku Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim. Przypominał on o zasadach współpracy kadry obozu ze służbami ratowniczymi  zgodnie z “Uzgodnieniami w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”. Podczas pogadanki z uczestnikami obozu przypomniał również procedury postępowania w razie zagrożenia życia i zdrowia oraz zasady ewakuacji obozu podczas ekstremalnych warunków pogodowych. Na koniec sprawdzono obóz pod względem zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy. Sprawdzono także możliwość łączności kadry obozu ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

fot. PSP Wieluń