Spotkanie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z załogą KP PSP w Wieluniu

31 sierpnia 2019 roku przy okazji zabezpieczenia operacyjnego 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wlazłowski spotkał się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu. Zapoznał się z warunkami pełnienia służby oraz charakterystyką i specyfiką działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu.

W trakcie rozmów ze strażakami Komendant Wojewódzki PSP przedstawił informację dotyczącą wprowadzonego na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrostu wynagrodzeń, w tym wzrostu uposażeń wynikających z ustawy modernizacyjnej, zakupów sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Komendant poinformował również o planach związanych z podwyżką uposażeń zaplanowaną na 2020 rok. Omówił również działania w zakresie pozyskanych środków finansowych, jakie trafiają do jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych. W rozmowie ze strażakami podkreślał istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań. Zaznaczył również duży wkład strażaków jednostek ochotniczych straży pożarnych w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych. W tym zakresie omówił finansowanie zakupów nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Na zakończenie spotkania podziękował za włożoną pracę w utrzymanie i konserwację sprzętu, pomieszczeń i ogólną sprawność strażaków, a także za wzorową współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi.

zdjęcia: PSP Wieluń