Zabezpieczenie operacyjne Obchodów 80 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Operacja wojewódzka zabezpieczenia Obchodów 80 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej z udziałem Prezydentów Polski i Niemiec oparta była o siły i środki KSRG. Biorące udział zasoby ratownicze większości były siłami PSP z terenu województwa łódzkiego. W ramach wsparcia działań zabezpieczenia uroczystości zadysponowano siły i środki Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemicznego z Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego z Łodzi. 

W ramach współdziałania KSRG w zabezpieczeniu rejonu działania JRG Wieluń brały dodatkowo udział jednostki OSP KSRG Skomlin oraz Masłowice. Zorganizowano stałą łączność radiową pomiędzy sztabem, a poszczególnymi dowódcami. Sztab zorganizowany został w Ciężkim Samochodzie Dowodzenia i Łączności będącym na wyposażeniu KW PSP w Łodzi.

Czynności realizowane przez PSP w ramach zabezpieczenia uroczystości to m. in.:

  1. Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych.
  2. Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w ramach wydzielonych podoperacji.
  3. Służba w wydzielonym Sztabie
  4. Utrzymywanie stałej współpracy pomiędzy Sztabem Operacji PSP a Sztabem Operacji Policji, SK KW w Łodzi., SOP 
  5. Natychmiastowe podejmowanie działań ratowniczo – gaśniczych.
  6. Bieżące monitorowanie zagrożeń.
  7. Bieżące monitorowanie warunków ewakuacji.
  8. Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych.
  9. Bieżące ewidencjonowanie udziału sił i środków w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Uroczystość zabezpieczało łącznie 89 strażaków, w tym 22 pojazdy i 68 strażaków PSP oraz 6 pojazdów i 21 druhów OSP.

Strażacy mieli do swojej dyspozycji  pojazdów pożarniczych, w tym samochody dowodzenia i łączności oraz logistyczne, samochody ratowniczo – gaśnicze, samochody ratownictwa chemicznego, drogowego i technicznego, a także dwa quady, przyczepę medyczną.

zdjęcia: PSP Wieluń