Szkolenia strażaków ratowników OSP w II półroczu 2019 r.

Szkolenia strażaków ratowników OSP w II półroczu 2019 r.

W dniu 7 września 2019 roku o godz. 900 rozpoczyna się planowane szkolenie podstawowe dla strażaków OSP  z terenu powiatu wieluńskiego. Do szkolenia zakwalifikowali się druhowie z jednostek OSP w : Ostrówka, Woli Rudlickiej, Raczyna, Wydrzyna, Czarnożył, Białej, Mierzyc, Krzeczowa, Rudy, Łyskorni, Łagiewnik, Ożarowa, Słupska, Klusek, Kamyka, Józefiny, Osjakowa, Szynkielowa, Konopnicy, Dąbrowy, Załęcza Wielkiego, Skomlina, Mokrska. Lista uczestników szkolenia jest dostępna w tut. Komendzie jak również u swoich komendantów gminnych ZOSP.

Ponadto w dniu 8 września również o godz. 900 rozpoczyna się dodatkowe szkolenie dla druhów strażaków. W tym szkoleniu będą uczestniczyć strażacy z : Krzyworzeki, Chotowa, Wróblewa, Raczyna, Przywozu, Toporowa, Drobnic, Ostrówka, Skrzynna, Nietuszyny, Konopnicy, Wrońska, Widoradza, Szynkielowa, Rychłowic, Młyniska, Naramic, Gaszyna, Wiktorowa, Morska, Dąbrowy, Skrzynna. Lista uczestników szkolenia jest dostępna w tut. Komendzie jak również u swoich komendantów gminnych ZOSP.

Dla przypomnienia program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych i będzie realizowany we wtorki, czwartki oraz soboty i niedziele. Terminy zajęć szkoleniowych są zamieszczone na stronie internetowej tut. Komendy.

Ponadto w dniu 21 września rozpocznie się szkolenie Naczelników OSP, na które są jeszcze wolne miejsca. Karty skierowania należy niezwłocznie dostarczyć do tut. Komendy.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Konieczny