Strażacy rozpoczęli kontrolę osiedla Stare Sady w Wieluniu

30.09.2019 r. wieluńscy strażacy rozpoczęli kontrolę osiedla Stare Sady pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sprawdzano przede wszystkim usytuowanie oraz drożność dróg dojazdowych oraz pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sprawność oraz lokalizację hydrantów, możliwość ustawienia i sprawienia specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Kontrolę przeprowadzono w obecności przedstawicieli Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przekazano uwagi i zastrzeżenia odnośnie kontrolowanych obiektów. Zostały wydane odpowiednie zalecenia, których wykonanie przez właściciela (zarządcę) poddane zostanie kontroli sprawdzającej. Kontrola będzie kontynuowana w dniach kolejnych oraz ze względu na wielkość osiedla, także w przyszłym roku.

zdjęcia: Zmiana I JRG Wieluń