Ćwiczenia ratownicze w Konopnicy

8.11.2019 r. na terenie Centrum Dystrybucji Gazy Płynnego “Dorgas” w Konopnicy przeprowadzono ćwiczenia ratownicze. Wzięły w nich udział zastępy PSP, OSP KSRG, siły Policji oraz Ratownictwo Medyczne. Całości ćwiczeń przyglądali się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Gminy Konopnicy, Policji, Komendanci PSP Wieluń oraz Kierownictwo Zakładu. Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy odcinki bojowe. Pierwszym z nich były działania ratowniczo – gaśnicze podczas wybuchu i pożaru w budynku rozlewni gazu.  Strażacy musieli poradzić sobie z zagrożeniem, udzielić kpp osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć teren przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru. Kolejnym założeniem była ewakuacja pobliskiej Szkoły Podstawowej, która była zagrożona przez lotne produkty spalania. Konieczne było udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas ewakuacji. Trzeci odcinek zakładał dostarczenie wody do miejsca pożaru z pobliskiej rzeki przy użyciu samochodów i sprzętu gaśniczego. W działaniach brały również siły Policji. Do ich zadań należało zabezpieczenie drogi na czas przejazdu służb ratowniczych oraz wykonanie czynności dochodzeniowo – śledczych. Poszkodowani zostali przekazani Zespołom Ratownictwa Medycznego, które również były zaangażowane w ćwiczenia.

fot.: PSP Wieluń