Bądź bezpieczny w czasie ferii

Bądź bezpieczny w czasie ferii!
W tym sezonie ferie zimowe w województwie łódzkim potrwają od 13 do 26 stycznia 2020 r. Zimowa pora to wspaniała okazja do spędzania wolnego czasu poza domem, jak również na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania. Wypoczywając aktywnie w czasie ferii zimowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz stosować zasady podstawowe bezpieczeństwa.

 • Należy pamiętać o bezpiecznych i rozsądnych formach zabawy w miejscach, które znajdują się z dala od ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych.
 • Należy informować rodziców, gdzie spędzony będzie wolny czas, a powrót planować o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku.
 • Oprócz ciepłych ubrań ważne jest noszenie elementów odblaskowych.
 • Ostrożnie na drodze! W warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa, a widoczność ograniczona.
 • Pamiętać należy, że zaczepianie deskorolek, sanek, łyżew lub nart do pojazdów mechanicznych, takich jak motocykl czy samochód jest niebezpieczne.
 • Stanowczo należy omijać zamarznięte rzeki, jeziora, kanały i stawy! Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem. Najlepiej korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
 • Masywne sople lodu zwisające z balkonów i gzymsów. W takim miejscu lepiej zrezygnować z przebywania czy zabawy i powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub straż pożarną, które usuną niebezpieczeństwo.

Wszelkie ważne informacje dotyczące form zorganizowanego wypoczynku, a także porady dla rodziców i opiekunów są dostępne na następujących stronach internetowych:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl,
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod adresem: www.pis.lodz.pl.

W ramach akcji Bezpieczny Autokar Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzane będą wzmożone kontrole przewozu osób odbywające się na głównych szlakach drogowych w województwie łódzkim.

Kontrole autokaru można zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu: 42 639 80 68 oraz na adres e-mail: sekretariat @witd.lodz.pl.
Ponadto na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zamieszczony został wykaz punktów kontroli autokarów przewożących dzieci na terenie województwa łódzkiego http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/aktualnosci/3707,AKTUALNY-WYKAZSTATYCZNYCH-PUNKTY-KONTROLI-AUTOKAROW.html

Istnieje również możliwość sprawdzenia szczegółowych danych autokaru na stronie internetowej po adresem www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

W przypadku zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych w miejscach wypoczynku na terenie województwa łódzkiego istnieje możliwość zgłaszania ich do:

 • właściwej dla miejsca wypoczynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (wykaz adresów, telefonów, w tym całodobowych telefonów alarmowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem e-mail: http://pis.lodz.pl/stacje_powiatowe.html)
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod numerami telefonów: 42 253 63 05 i 42 253 63 06 oraz na adres e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl, a po godzinach pracy i w dni wolne pod numer 697 992 297.

Zachęcamy również do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne pn. Regionalny System Ostrzegania (adres: https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso&hl=pl), w której na bieżąco zamieszczane są powiadomienia o występujących utrudnieniach drogowych, kolejowych oraz ostrzeżeniach pogodowych, a także do śledzenia profilu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na portalach społecznościowych:

 • Facebook (adres: https://pl-pl.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe);
 • Twitter (adres: https://twitter.com/WCZK_lodzkie).

WAŻNE TELEFONY:
OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
GOPR/TOPR – 601 100 300 lub 985
WOPR – 601 100 100
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – 987

Żródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi