„Przyszłość w mundurze”,

Podsumowanie konkursu  „Przyszłość w mundurze”, realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni     z teorii”, odbył się  w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Wcześniej czteroosobowe drużyny rywalizowały w turnieju sprawnościowym  Mundur, który wybrała młodzież w tym konkursie, to mundur strażacki, dlatego też część sprawnościową i teoretyczną przygotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Konkurs podsumował  Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu mł. bryg. mgr inż. Tomasz Lewiński .