Wytyczne dla jednostek OSP KSRG dot. postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19