INFORMACJA dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w OSP Rychłocice o godz. 10:00 rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków ratowników z gminy Konopnica. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem platformy szkoleniowej www.platforma2.wint.pl ( Zasady uruchamiania platformy-skrótowe).
Następnie będą odbędą się zajęcia szkoleniowe w Komedzie Powiatowej PSP Wieluń z części praktycznej.
Zajęcia rozpoczną się zaliczeniem z części teoretycznej – test.
Na zajęcia praktyczne należy dostarczyć wygenerowany swój raport z zaliczeniem szkolenia podstawowego cześć I i II oraz BHP, (co najmniej 70%).
Zakończenie szkolenia odbędzie w OSP Rychłocice egzaminem z części praktycznej.
Podczas zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, •natomiast podczas zajęć praktycznych umundurowanie bojowe.