Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

226W dniu 13 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieluniu odbyły się eliminacje powiatowe 38 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Współorganizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu. Turniej, którego głównym celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Każdego roku wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. W zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli czołowe miejsca podczas finałów gminnych.Jury pod przewodnictwem st.kpt. Tomasza Lewińskiego po przeprowadzeniu testów pisemnych zakwalifikowało niżej wymienione osoby do eliminacji wojewódzkich:
• w grupie I (uczniowie szkół podstawowych) – Dawid Szeląg – SP w Toporowie.
• w grupie II (uczniowie gimnazjów) – Dawid Baranowski – Gimnazjum w Skomlinie
• w grupie III (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) – Sebastian Jarząbek KLO w Wieluniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania konkursu Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu bryg. Waldemar Brząkała podziękował opiekunom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz życzył zwycięzcom godnego reprezentowania powiatu wieluńskiego na szczeblu wojewódzkim.

256273293