Zakończono szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

100_1156W dniu 1 kwietnia 2015 roku zakończono szkolenie podstawowe strażaków ratowników. Szkolenie ukończyło 21 druhów z jednostek OSP z gminy Wierzchlas. Szkolenie było prowadzone z wykorzystaniem metody e-lerningowej (platformy szkoleniowej- www.platforma2.wint.pl).
Zajęcia szkoleniowe odbywały się w terminie od 13 lutego do 1 kwietnia 2015 roku w OSP Kraszkowice oraz w tut. Komendzie. W uroczystym wręczeniu zaświadczeń wziął udział wójt gminy Wierzchlas Krzysztof Bednarek oraz komendant gminny ZOSP Władysław Aleksanderek.
Następne szkolenie też podstawowe jest planowane dla druhów strażaków z gminy Konopnica i rozpocznie się 18 kwietnia bieżącego roku w OSP Rychłocice.
100_1155