Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Ponieważ rozpoczęły się wakacje prezentujemy sporządzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku, który ma przybliżyć rodzicom i opiekunom zasady bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku,

Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2020

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2