INFORMACJA

INFORMACJA

 W dniu 2 lipca 2015 roku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z gminy Pątnów. Szkolenie rozpoczęło 73 druhów, a ukończyło 44. Szkolenie zakończyło się egzaminem z części praktycznej, a następnie rozdaniem zaświadczeń. W uroczystym zakończeniu W OSP Bieniec wziął udział wójt gminy Pątnów Pan Jacek Olczyk oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pątnowie Dh Komendant Gminny Grzegorz Pietrzyński i Prezes Jan Salamon.