INFORMACJA dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Szkolenie rozpoczyna się 20.06.2015 r. w KP PSP Wieluń o godz. 1000.

 

W dniach 26.09, 27.09, 17.10, 18.10 od godz.10oo odbędą się zajęcia szkoleniowe w Komedzie Powiatowej PSP Wieluń z części praktycznej (26.09 i 18.10. grupa I,  27.09 i 17.10. grupa II).

Zajęcia rozpoczną się zaliczeniem z części teoretycznej – test.

Na zajęcia praktyczne 26.09 grupa I i 27.09 grupa II należy dostarczyć wygenerowany swój raport z platformy szkoleniowej z zaliczeniem szkolenia podstawowego cześć I i II oraz BHP, (co najmniej 70%).

Zakończenie szkolenia odbędzie w dniu 28.10.2015 r. w OSP Ostrówek o godzinie 18oo – egzamin z części praktycznej.

Podczas zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe,

natomiast podczas zajęć praktycznych umundurowanie bojowe.

Grupa I – strażacy  z gminy Wieluń.

Grupa II – strażacy z gminy Ostrówek.