Szkolenia OSP

 

Uruchamianie platformy e-learningowej ( www.platforma2.wint.pl ) dla strażaków ochotników.

Zasady uruchamiania platformy-skrótowe

 

Członkowie jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego mają możliwość indywidualnego dostępu do platformy z każdego komputera połączonego

  1. z internetem.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i możliwości indywidualnego logowania się członków OSP z poszczególnych jednostek, do platformy edukacyjnej www.platforma2.wint.pl i korzystania z zamieszczonych tam materiałów szkoleniowych, znajdują się na stronie www.zosprp.pl ZG ZOSP RP.
  3. Informacje dotyczące sposobu indywidualnego logowania się do platformy, otwierają się po kliknięciu na stronie ZG ZOSP RP ikony „Platforma edukacyjna dla strażaków ochotników” (tytuł ikony wyświetla się etapowo) lub po wpisaniu w przeglądarkę adresu http://www.gaszyn.osp.org.pl/szkoll.pps
  4. Warunkiem indywidualnego zalogowania się do platformy, zgodnie z instrukcją podaną na stronie ZG ZOSP RP, jest uzyskanie ośmiocyfrowego kodu swojej jednostki.
  5. Kod swojej jednostki OSP należy uzyskać z Zarządu właściwego Oddziału Gminnego Związku.
  6. Zarządy Gminne maja wgląd w kody wszystkich jednostek im podległych, które były zarejestrowane do 31.12.2009 r.

Zarządy Gminne dostęp do kodów podległych jednostek OSP mają przez „System OSP” (nazwa elektronicznej bazy danych jednostek OSP). Dostęp do „Systemu OSP” Zarządy Gminne mają ze strony ZG ZOSP RP po kliknięciu ikony „System OSP” lub pod adresem www.osp.org.pl

Po wejściu do „Systemu OSP” przez Zarząd Gminny (konieczny login i hasło, które zarząd powinien posiadać), w zakładce „Kody do platformy
e-lerningowej” znajdują się ośmiocyfrowe kody przyporządkowane poszczególnym jednostkom OSP.

  1. Szkolenia kwalifikacyjne przeznaczone dla członków OSP, znajdują się
    w zakładce „PLATFORMA EDUKACYJNA DLA JEDNOSTEK OSP/PSP”.
  2. Na platformie „PLATFORMA EDUKACYJNA DLA CK/ICEO” oprócz szkoleń kwalifikacyjnych dostępnych jest kilkadziesiąt innych rodzajów szkoleń z których członkowie OSP mogą skorzystać.

 

Dokumenty do pobrania: