Nabór i zasady naboru do PSP

Nabór do służby w KP PSP w Wieluniu 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu ogłasza nabór do służby. Wszelkie szczegóły podane są w dokumentach dołączonych poniżej.

KPPSP Wieluń – Ogłoszenie o naborze do służby 23.07.2018r.

Podanie o przyjęcie

Zaświadczenie lekarskie

Protokół z I Etapu Naboru

Protokół z II Etapu Naboru – test sprawnosci fizycznej

Protokół z II Etapu naboru (sprawdzian lęku wysokości oraz pływania)

Protokół z weryfikacji dokumentów naboru do służby w PSP

Protokól Końcowy naboru do służby w PSP

 

Zasady naboru do PSP

 

Rozporządzenie  MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP

Rozporzadzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

strazak_to_wiecej_niz_zawod