Nabór i zasady naboru do PSP

Nabór do służby w KP PSP w Wieluniu 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu nie prowadzi obecnie naboru do służby.

Zasady naboru do PSP

Rozporządzenie  MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP

Rozporzadzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

strazak_to_wiecej_niz_zawod