Dowództwo

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Wieluniu

ul. Wodna 1 98-300 Wieluń

tel: 43/ 841 10 39 , 841 10 37


DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

bryg. mgr inż. Jacek Witkowski

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ