Zamówienia publiczne aktualne.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty [18 lipca 2014]

Ogłoszenie o zamówieniu [3 lipca 2014]

SIWZ [3 lipca 2014]

Załączniki  [3 lipca 2014]


 

Zamówienia publiczne archiwalne:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu [12 grudnia 2013]