Statystyki

W roku 2017 na terenie powiatu wieluńskiego odnotowano 1042 zdarzenia, w tym: 222 pożary, 774 miejscowe zagrożenia oraz 46 alarmów fałszywych. Szczegółowe statystyki przedstawiają poniższe wykresy.