W roku 2018 na terenie powiatu wieluńskiego odnotowano 1051 zdarzeń, w tym: 267 pożarów, 746 miejscowych zagrożeń oraz 38 alarmów fałszywych. Szczegółowe statystyki przedstawiają poniższe wykresy.