Wydział Operacyjny

mł. bryg. inż. Jacek Raducki – naczelnik wydziału

W skład Wydziału Operacyjnego wchodzi:

Powiatowe Stanowisko Kierowania

mł. asp. mgr inż. Tomasz Niesłony – starszy dyżurny stanowiska kierowania

st. asp. inż. Piotr Sztuka – starszy dyżurny stanowiska kierowania

 asp. Wojciech Sarowski – starszy dyżurny stanowiska kierowania

mł. ogn. mgr Patryk Muszyński – dyżurny stanowiska kierowania

mł. ogn. lic. Sylwester Sztuka – dyżurny stanowiska kierowania