Kontrolno – rozpoznawczy i organizacyjno – kadrowy

Stanowisko ds. Kontrolno- Rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Tomasz Zgodziński – naczelnik wydziału

mł. kpt. mgr inż. Paweł Bokwa – zastępca naczelnika

Stanowisko ds. Organizacyjnych

kpt. mgr inż. Grzegorz Kasprzyczak – specjalista

Stanowisko ds. Kadrowych

asp. sztab. Maciej Dura – starszy inspektor