Sekcja ds. finansów

Sekcja ds. Finansów 

mł. bryg. mgr inż. Wioleta Dawid – główny księgowy

mgr Sylwia Kaja – technik ds. finansów