Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Bogusław Plewa – starszy inspektor

sekc. Maciej Pietralczyk – starszy technik